Skal din virksomhed igang med at implementere nye CSR politikker og procedurer?

Vi har erfaring fra over 100 danske, norske og svenske virksomheder og gennemgang af deres ledelses systemer. Vi finder også en løsning for jeres virksomhed.

At drive en bæredygtig forretning er for de fleste brancher forbundet med konstant fokus på hvor markedet er på vej hen. Rigtig mange forbrugere efterspørger gennemsigtighed i leverandørkæden og
at varer er produceret bæredygtigt og socialt ansvarligt.

I kan bruge CSR2Grow til at hjælpe med en plan for, hvordan jeres virksomhed kan imødekomme jeres kunders krav og forventninger. Vi har dygtige samarbejdspartnere, som kan tages med efter behov.

Anti-korruption, dyrevelfærd, leveløn, miljø… få hjælp til overblikket
Der efterhånden mange eksempler på, at emner indenfor CSR er højt prioriteret hos forbrugerne. Med de sociale medier er hastigheden, med hvilken de dårlige historier spredes, eksploderet. De dårlige historier bygger ofte ikke på overtrædelse af lovgivning. De opstår fordi grupper af forbrugere (jeres kunder) oplever et brud på den såkaldte ”sociale kontrakt”, som handler om hvad de forventer af jer på områder som fx dyrevelfærd, etik ift. mennesker, allergi- og kræftfremkaldende stoffer som der (endnu) ikke er restriktioner på.

Derudover er der de mere konkrete udfordringer; lovgivning man skal efterleve; fx UK Bribery Act hvis du har aktiviteter i UK, og §99a for de største virksomheder om rapportering af samfundsansvar.

De fleste virksomheder i Danmark ønsker at opføre sig anstændigt. Det er en del af vores værdier og kultur. Men hvordan fremstår I troværdige med dette budskab? Det gør I gennem jeres handlinger.

Kontakt mig for at komme videre