Hvem står bag CSR2GROW

CSR2Grow startede, fordi jeg gerne ville hjælpe flere virksomheder med at komme i gang med CSR – eller Corporate Social Responsibility. I dag kalder de fleste CSR for bæredygtighed eller Sustainability.
Det handler om nogenlunde det samme. Der er til gengæld sket meget med ambitionerne over de seneste år, og bæredygtighed er nogen enhver virksomhed forholder sig til i ét eller andet omfang.

Konkret hjælper jeg virksomheder med alt fra traditionelle CSR områder, til strategisk sparring omkring hvordan I kan få værdi ud af at arbejde med bæredygtig udvikling.

Traditionelle CSR områder som arbejdsmiljø, miljø, anti-korruption og menneskerettigheder har jeg arbejdet med gennem adskillige år; især forbedring af vilkårene for de mennesker, der arbejder i leverandørkæder. Blandt andet har jeg implementeret standarden SA8000 på fem fabrikker i Letland og Vietnam for over 700 ansatte.

Møbler, interiør, tøj og fødevarer
Branchemæssigt har jeg de seneste fem år primært hjulpet interiør- og tekstilvirksomheder med CSR, ligesom jeg har siddet i Dansk Mode & Tekstils CSR udvalg. Senest har jeg arbejdet på at projekt for Miljøstyrelsen og Dansk Mode & Tekstil, omfattende en worskshop for de Nordiske landes brancheorganisationer med henblik på en fælles nordisk styring af bæredygtige leverandørkæder.

Social Auditor i hele norden
Jeg arbejder desuden som auditor for forskellige akkrediterede virksomheder, der udfører sociale audits i Norden og på Grønland. Dette er særligt i fødevarevirksomheder, logistikcentre og produktionsenheder.

ISO systemer
Jeg har et godt samarbejde med andre dygtige konsulenter vedr. implementerign af ISO systemer, som skal spille sammen med andre ledelses systemer.

Kontakt mig for nærmere oplysninger på 4048 2076 eller mia@csr2grow.dk

Mia Walde

Her er et udpluk af mine kunder:

Spectre  PWT Brands  Minimum  Miljøstyrelsen  Dansk mode & Tekstil  SGS  Intertek  Grow for it